• Vi
 • En
 • Báo cáo thường niên năm 2023
  Thời gian đăng : 26-03-2024 | Lượt xem: 48
  Báo cáo thường niên năm 2023
  Báo cáo quản trị năm 2023
  Thời gian đăng : 24-01-2024 | Lượt xem: 38
  Báo cáo quản trị năm 2023
  Báo cáo trở thành cổ đông lớn
  Thời gian đăng : 02-08-2023 | Lượt xem: 40
  Báo cáo trở thành cổ đông lớn
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023
  Thời gian đăng : 27-07-2023 | Lượt xem: 28
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2023
  Báo cáo thường niên năm 2022
  Thời gian đăng : 04-04-2023 | Lượt xem: 34
  Báo cáo thường niên năm 2022
  Báo cáo quản trị năm 2022
  Thời gian đăng : 13-01-2023 | Lượt xem: 31
  Báo cáo quản trị năm 2022
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022
  Thời gian đăng : 27-07-2022 | Lượt xem: 34
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022
  Báo cáo thường niên năm 2021
  Thời gian đăng : 07-04-2022 | Lượt xem: 31
  Báo cáo thường niên năm 2021
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
  Thời gian đăng : 30-07-2021 | Lượt xem: 37
  Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình của cổ đông Dương Nhật Vi
  Thời gian đăng : 09-06-2021 | Lượt xem: 29
  Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và giải trình của cổ đông Dương Nhật Vi
  Báo cáo thường niên năm 2020
  Thời gian đăng : 06-04-2021 | Lượt xem: 36
  Báo cáo thường niên năm 2020
  Báo cáo quản trị năm 2021
  Thời gian đăng : 18-01-2021 | Lượt xem: 31
  Báo cáo quản trị năm 2021
   Báo cáo thường niên năm 2019
  Thời gian đăng : 01-04-2020 | Lượt xem: 36
  Báo cáo thường niên năm 2019
  Báo cáo quản trị năm 2019
  Thời gian đăng : 09-01-2020 | Lượt xem: 32
  Báo cáo quản trị năm 2019
  Báo cáo quản trị năm 2019
  Thời gian đăng : 09-01-2020 | Lượt xem: 27
  Báo cáo quản trị năm 2019
  Báo cáo quản trị 6 tháng 2019
  Thời gian đăng : 29-07-2019 | Lượt xem: 29
  Báo cáo quản trị 6 tháng 2019

  Công ty cổ phần Kiên Hùng

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  Địa chỉ: B4 - B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (+84) 297 3912989

  Email: info@kihuseavn.com 

  LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

  BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI