• Vi
 • En
 • Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (về nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Điều 5).
  Thời gian đăng : 08-05-2024 | Lượt xem: 47
  Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (về nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Điều 5).
  Nghị quyết HĐQT số 03/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023
  Thời gian đăng : 04-05-2024 | Lượt xem: 51
  Nghị quyết HĐQT số 03/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023
  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Thời gian đăng : 28-04-2024 | Lượt xem: 80
  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 50
  Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 43
   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 44
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 35
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thời gian đăng : 05-04-2024 | Lượt xem: 37
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Báo cáo thường niên năm 2023
  Thời gian đăng : 26-03-2024 | Lượt xem: 48
  Báo cáo thường niên năm 2023
  Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 37
  Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 41
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 35
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 38
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 44
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  Thời gian đăng : 12-03-2024 | Lượt xem: 32
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang.
  Thời gian đăng : 07-03-2024 | Lượt xem: 30
  Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang.

  Công ty cổ phần Kiên Hùng

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  Địa chỉ: B4 - B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (+84) 297 3912989

  Email: info@kihuseavn.com 

  LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

  BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI