• Vi
 • En
 • Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 50
  Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 43
   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 43
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Thời gian đăng : 17-04-2024 | Lượt xem: 35
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024
  Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 37
  Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 41
  Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 35
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 38
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Thời gian đăng : 15-03-2024 | Lượt xem: 44
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
  Thời gian đăng : 24-01-2024 | Lượt xem: 27
  Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023
  Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023
  Thời gian đăng : 18-01-2024 | Lượt xem: 42
  Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023
  Thời gian đăng : 18-01-2024 | Lượt xem: 40
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023
  Thời gian đăng : 18-01-2024 | Lượt xem: 39
  Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2023
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023
  Thời gian đăng : 18-01-2024 | Lượt xem: 39
  Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2023
  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023
  Thời gian đăng : 18-10-2023 | Lượt xem: 26
  Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2023
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023
  Thời gian đăng : 18-10-2023 | Lượt xem: 37
  Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023 

  Công ty cổ phần Kiên Hùng

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  Địa chỉ: B4 - B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (+84) 297 3912989

  Email: info@kihuseavn.com 

  LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

  BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI