• Vi
 • En
 • Điều lệ công ty cổ phần Kiền Hùng năm 2021
  Thời gian đăng : 25-04-2021 | Lượt xem: 32
  Điều lệ công ty cổ phần Kiền Hùng năm 2021
  Quy chế hoạt động của ban kiểm soát năm 2021
  Thời gian đăng : 25-04-2021 | Lượt xem: 29
  Quy chế hoạt động của ban kiểm soát năm 2021
  Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
  Thời gian đăng : 25-04-2021 | Lượt xem: 28
  Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
  Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021
  Thời gian đăng : 25-04-2021 | Lượt xem: 27
  Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021
  Bảng cung cấp thông tin HĐQT, BKS
  Thời gian đăng : 02-05-2020 | Lượt xem: 25
  Bảng cung cấp thông tin HĐQT, BKS
  Quy chế quản trị nội bộ Công ty (tháng 03 2018)
  Thời gian đăng : 20-03-2018 | Lượt xem: 30
  Quy chế quản trị nội bộ Công ty (tháng 03 2018)
  Quy chế quản trị nội bộ Công ty (tháng 03 2018)
  Thời gian đăng : 20-03-2018 | Lượt xem: 28
  Quy chế quản trị nội bộ Công ty (tháng 03 2018)
   Điều lệ 2017
  Thời gian đăng : 18-11-2017 | Lượt xem: 27
  Điều lệ 2017
  Điều lệ 2015
  Thời gian đăng : 13-10-2017 | Lượt xem: 65
  Điều lệ 2015
  Quy chế quản trị
  Thời gian đăng : 13-10-2017 | Lượt xem: 28
  Quy chế quản trị

  Công ty cổ phần Kiên Hùng

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  Địa chỉ: B4 - B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (+84) 297 3912989

  Email: info@kihuseavn.com 

  LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

  BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI