• Vi
 • En
 • Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (về nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Điều 5).
  Thời gian đăng : 08-05-2024 | Lượt xem: 47
  Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (về nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Điều 5).
  Nghị quyết HĐQT số 03/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023
  Thời gian đăng : 04-05-2024 | Lượt xem: 51
  Nghị quyết HĐQT số 03/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 03/05/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2023
  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Thời gian đăng : 28-04-2024 | Lượt xem: 80
  Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thời gian đăng : 05-04-2024 | Lượt xem: 37
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  Thời gian đăng : 12-03-2024 | Lượt xem: 32
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang.
  Thời gian đăng : 07-03-2024 | Lượt xem: 30
  Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 06/03/2024 thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – CN Kiên Giang.
  Nghị quyết HĐQT số 01/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 05/03/2024 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung khác.
  Thời gian đăng : 06-03-2024 | Lượt xem: 32
  Nghị quyết HĐQT số 01/24/NQ-HĐQT/KHS ngày 05/03/2024 thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và một số nội dung khác.
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thời gian đăng : 14-11-2023 | Lượt xem: 31
  Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Nghị quyết HĐQT số 06/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 23/10/2023
  Thời gian đăng : 24-10-2023 | Lượt xem: 33
  Nghị quyết HĐQT số 06/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 23/10/2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
  Thời gian đăng : 20-10-2023 | Lượt xem: 35
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
  Nghị quyết HĐQT số 05/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 16/10/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thời gian đăng : 16-10-2023 | Lượt xem: 27
  Nghị quyết HĐQT số 05/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 16/10/2023 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Nghị quyết HĐQT số 04/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 12/10/2023
  Thời gian đăng : 12-10-2023 | Lượt xem: 28
  Nghị quyết HĐQT số 04/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 12/10/2023
  Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thời gian đăng : 12-10-2023 | Lượt xem: 40
  Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Nghị quyết HĐQT số 03/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 28/06/2023
  Thời gian đăng : 28-06-2023 | Lượt xem: 30
  Nghị quyết HĐQT số 03/23/NQ-HĐQT/KHS ngày 28/06/2023
  Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng
  Thời gian đăng : 13-06-2023 | Lượt xem: 30
  Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng
  Thông báo chi cổ tức năm 2022
  Thời gian đăng : 24-05-2023 | Lượt xem: 30
  Thông báo chi cổ tức năm 2022

  Công ty cổ phần Kiên Hùng

  CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

  Địa chỉ: B4 - B5, đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

  Điện thoại: (+84) 297 3912989

  Email: info@kihuseavn.com 

  LIÊN KẾT MẠNG XÃ HỘI

  BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI