Sản Phẫm

Kihuseavn.com

Sản Phẫm

Mực ống cắt sợi

Mực ống sushi cắt đôi, cắt ba

Mực ống nguyên con làm sạch còn đầu

Mực ống cắt khoanh còn da

Mực ống cắt khoanh, da tẩm bột chiên

Mực ống cắt sợi

Bột cá