Cá đổng fillet

Cá đổng tẩm bột chiên

Cá Đục tẩm bột chiên